Projekty

szkoły

W ramach naszej działalności prowadzimy Szkołę Trenerów PROGRESS, organizujemy treningi interpersonalne oraz warsztaty i szkolenia otwarte. W realizacji naszych projektów koncentrujemy się na rozwoju kompetencji i talentów pracowników oraz osób zainteresowanych pracą nad rozwojem osobistym. Dokładamy starań, aby nasi Klienci zdobyli aktualną wiedzą oraz praktyczne umiejętności, przydatne w ich pracy zawodowej.

            Nasze szkolenia, warsztaty i treningi prowadzone są przez wykładowców akademickich i certyfikowanych trenerów, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, mających kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla różnych grup odbiorców oraz bogate doświadczenie praktyczne w tematyce prowadzonych zajęć.  

           Jesteśmy instytucją szkoleniową rynku pracy, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (2.06/00118/2015) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Dlatego istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w naszych projektach szkoleniowych ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Ponadto osoby pracujące mogą uzyskać finansowanie kosztów udziału w naszych Szkołach z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Środki finansowe, na wniosek pracodawcy, przyznają powiatowe urzędy pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych projektach szkoleniowych zapraszamy
do wypełnienia formularza zgłoszeniowego:

 

 Formularz zgłoszeniowy